Betalingsbetingelser

Sidste frist for tilmelding af hold er d. 15. maj 2019
Ved afmelding af hold inden d. 1. juni 2019, vil indbetalt holdgebyr blive tilbagebetalt. Efter d. 1. juni 2019 vil der ikke kunne opnås tilbagebetaling.

Sidste frist for registrering af deltagere og betaling af deltagergebyr er d. 22. maj 2019.
Det er muligt at eftertilmelde spillere via tilmeldingssystemet til og med d. 15. juli 2019.
Ved afmelding af deltagere inden d. 1. juni 2019, vil indbetalt deltagergebyr blive tilbagebetalt. Efter d. 1. juni 2019 vil der ikke kunne opnås tilbagebetaling og klubben vil blive opkrævet evt. manglende betaling.

Sidste frist for bestilling af campingpladser er d. 15. juni 2019.
Ved afbestilling af campingpladser inden d. 15. juni 2019, vil indbetalt campinggebyr blive tilbagebetalt. Efter d. 15. juni 2019 vil der ikke kunne opnås tilbagebetaling.

Ved afmelding skal det oplyses hvilket pengeinstitut (registreringsnummer + kontonummer) betalingen skal overføres til.
 

Øvrigt
Ved tilbagebetaling vil der blive modregnet et administrationsgebyr på 300 kr. - dog ikke ved onlinebetaling.
​Hvis Vildbjerg Cup aflyses, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb.

Vigtig information vedr. udlejningscampingvogne

Det vil ikke længere være muligt at leje/udleje campingvogne via denne side...

Læs mere