Betalingsbetingelser

Sidste frist for tilmelding af hold er d. 15. maj 2021
Ved afmelding af hold inden d. 1. juni 2021, vil indbetalt holdgebyr blive tilbagebetalt. Efter d. 1. juni 2021 vil der ikke kunne opnås tilbagebetaling.

Sidste frist for registrering af deltagere og betaling af deltagergebyr er d. 22. maj 2021.
Det er muligt at eftertilmelde spillere via tilmeldingssystemet til og med d. 15. juli 2021.
Ved afmelding af deltagere inden d. 1. juni 2021, vil indbetalt deltagergebyr blive tilbagebetalt. Efter d. 1. juni 2021 vil der ikke kunne opnås tilbagebetaling og klubben vil blive opkrævet evt. manglende betaling.

Sidste frist for bestilling af campingpladser er d. 15. juni 2021.
Ved afbestilling af campingpladser inden d. 15. juni 2021, vil indbetalt campinggebyr blive tilbagebetalt. Efter d. 15. juni 2021 vil der ikke kunne opnås tilbagebetaling.


Øvrigt
Hvis Vildbjerg Cup 2021 aflyses, tilbagebetales det fulde indbetalte beløb.

Vildbjerg Cup 2021 aflyses

Vi må desværre aflyse Vildbjerg Cup 2021.

Læs mere