Spilleregler

DER SPILLES EFTER FODBOLDLOVEN 2020/21! 


Vildbjerg Cup spilles efter Fodboldloven/FIFA’s regler med følgende tilføjelser:

- En spiller må kun være påført ét holdkort.
- Der anvendes tidsbegrænset udvisning på 5 min. i stedet for advarsler.
- Der er fri udskiftning i alle rækker blandt det tilladte antal spillere.

Fodboldloven 11-mands: https://www.dbu.dk/turneringer-og-resultater/love-og-regler/fodboldloven/

I puljekampene gives der 3 points for en sejr og 1 point, hvis kampen ender uafgjort.

Står flere hold lige efter den indledende pulje gælder følgende:
1: Indbyrdes kamp(e) 2: Målforskel i indbyrdes kamp(e) 3: Målforskel i alle kampe 4: Flest scorede mål 5: Straffespark.

Ender en kamp i slutspillet uafgjort, afgøres kampen i straffesparkskonkurrence. Holdene sparker 3 spark hver og hvis nødvendigt derefter et spark til hvert hold, indtil der er fundet en vinder.

Sådan foregår straffesparkskonkurrencerne:
Dommeren bestemmer hvilken ende der skal sparkes mod.
Vinderen af lodtrækning bestemmer, hvilket hold der starter.
Alle tilskuere skal være væk fra mållinjen.
Hvert hold starter med 3 sparkere – ellers efter Fodboldloven.
Når man har sparket, går man til ”sit eget” hjørneflag.
Målmanden fra det sparkende hold står på mållinje, hvor straffesparksfeltets linie rammer denne.
 

Antal spillere pr. kamp:
5-mands: max. 8 spillere
8-mands: max. 12 spillere
11-mands: max. 16 spillere 


EKSTRA SPILLER PÅ BANEN
I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er der indført følgende regel: I alle spillerækker er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.


PROTESTER
Indsigelse mod en kamps afvikling skal meddeles dommeren og banevagten umiddelbart efter kampen er slut. Indsigelse mod en dommerkendelse som strider mod Fodboldloven skal meddeles dommeren umiddelbart efter kendelsens afsigelse.
Protester afleveres skriftligt, umiddelbart efter kampen, til turneringsledelsen på stævnekontoret i Vildbjerg Stadionhal. Uofficiell videomateriale ift. dommerkendelser kan ikke benyttes af stævneledelsen.
rotestgebyr DKK 400,-. Gebyret refunderes såfremt protesten godkendes. Protestudvalgets kendelse kan ikke appelleres.


8-mands regler

Spillernes antal
Op til 12 spillere pr. kamp, hvoraf de 8 må starte på banen.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 6 spillere.
En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

Fri udskiftning er tilladt under hele kampen.
Udskiftning skal ske fra sideliniens midte under en standsning i spillet.

Tildeles en spiller en advarsel (gult kort) medfører dette en 5 minutters udvisning af spilleren.
Holdet er i den samme periode reduceret med en spiller.


Spillets igangsættelse
Begyndelsessparket er retningsfrit.
Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være min. 7 meter fra bolden, indtil den er i spil.


Offside
Reglen anvendes ikke.


Målmand/tilbagelægning
Det er ikke tilladt målmanden at samle bolden op ved tilbagelægning.


Frispark
Ved frispark skal modspillere være min. 7 meter fra bolden
Alle frispark er direkte, dog vil en forseelse begået af forsvarer i eget felt, der efter Fodboldloven skal give et indirekte frispark, blive til et direkte frispark udenfor feltet – tættest på åstedet. Kunne f.eks. være målmand, der samler ”tilbagelægning” op.


Straffespark
Straffespark tages 8 meter fra mållinjen og midt for målet.
Øvrige spillere – bortset fra målmanden – skal være bag straffesparksmærket og min. 7 meter fra bolden.


Målspark
Ved målspark og frispark i eget straffesparksfelt skal modspillerne være uden for straffesparksfeltet og min. 7 meter fra bolden.


Hjørnespark
Modspillerne skal være min. 7 meter fra bolden.
U13-U18: sparket skal tages fra hjørneflag.
​U9-U12: bolden må lægges frit mellem feltkant og hjørneflag.


Ekstra spiller på banen:
I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er der indført følgende regel: I alle spilleækker er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.


5-mands regler:

Spillernes antal
Op til 8 spillere pr. kamp, hvoraf de 5 må starte på banen.

En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.
En kamp kan færdigspilles uanset antallet af spillere på holdet.

Fri udskiftning er tilladt under hele kampen.
Udskiftning skal ske fra sideliniens midte under en standsning i spillet.

Tildeles en spiller en advarsel (gult kort) medfører dette en 5 minutters udvisning af spilleren.
Holdet er i den samme periode reduceret med en spiller.


Spillets igangsættelse
Begyndelsessparket er retningsfrit.
Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være min. 5 meter fra bolden, indtil den er i spil.


Offside
Reglen anvendes ikke.

Målmand/tilbagelægning:
Det er tilladt målmanden at røre bolden med hænderne i eget målfelt, når en spiller sparker eller kaster bolden til sin egen målmand, uanset hvorledes dette foregår.


Frispark
Alle frispark er direkte, dog vil en forseelse begået af forsvarer i eget felt, der efter Fodboldloven skal give et indirekte frispark, blive til et direkte frispark udenfor feltet – tættest på åstedet. Kunne f.eks. være farligt spil.


Straffespark
Straffespark tages 5 meter fra mållinjen og midt for målet.
Øvrige spillere – bortset fra målmanden – skal være bag straffesparksmærket og min. 5 meter fra bolden.


Målspark
Bolden skal kastes eller sparkes ud af feltet for at være i spil. Modspillerne skal være uden for feltet - afstand 5 meter.
Dribler man ud af feltet straffes man for gentagelsesspil, hvis man rører bolden igen, inden en anden spiller har rørt den


Hjørnespark
Hjørnespark tages et sted mellem felt og flag. Modspillerne skal være min. 5 meter fra bolden.


Ekstra spiller på banen:
I bestræbelserne på at gøre kampene så jævnbyrdige som muligt og for at undgå meget store nederlag er der indført følgende regel: I alle spillerækker er det tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere. For hver tre mål ekstra et hold kommer bagud, må der indsættes yderligere en spiller, som tilsvarende skal tages ud ved reducering.

Vildbjerg Cup 2021 aflyses

Vi må desværre aflyse Vildbjerg Cup 2021.

Læs mere